CrossCulture er betegnelsen for det internationale arbejde inden for FDF. Børn, unge og ledere kan gennem små og store CrossCulture-initiativer opleve mangfoldigheden af verdens kulturer fra mange vinkler. Hvis vi tør lade os udfordre af andres børne- og ungdomsarbejde vokser CrossCulture-mødet og bliver til ny og spændende inspiration for vores eget FDF-arbejde.

CrossCulture drejer sig om at være nysgerrig, åben og respektfuld overfor det anderledes. Forskelle og ligheder vækker forundring og heraf udspringer interkulturel forståelse, uanset om man er lille pusling eller voksen leder.

Mulighederne for CrossCulture-aktiviteter er mange. Rundt på denne hjemmeside finder du inspiration til internationale aktiviteter såvel hjemme i kredsen som ude i verden. På forsiden finder du altid de aktuelle tilbud om deltagelse i internationale kurser og lejre, fælles ture, udvekslinger med udenlandske organisationer samt formidling af kontakt til organisationer i hele verden.

Hvis du som FDFer, alene eller sammen med din kreds, har lyst til at prøve kræfter med CrossCulture-mulighederne, så tøv ikke med at undersøge tilbudene eller kontakte FDFs internationale udvalg for inspiration, gode råd eller med ideer til nye CrossCulture-aktiviteter. Det internationale udvalg kan kontaktes på crossculture@fdf.dk.

Hvorfor internationalt arbejde?
Internationalt arbejde har altid været en integreret del af FDF. Men hvorfor beskæftiger vi os overhovedet med det internationale? Det gør vi med udgangspunkt i FDFs værdigrundlag, der understreger, hvordan vi som skabte mennesker er sat i sammenhæng med og har ansvar for andre mennesker og den verden, vi lever i. Det ansvar kan vi bl.a. tage alvorligt ved at lære at forstå andre kulturer. Nogle kulturer ligner den danske, andre er meget anderledes. Men alle mennesker er skabt af Gud og har værdi i hans øjne. Derfor skal vi respektere hinanden.

CrossCulture i FDF
I FDF har vi en lang tradition for at engagere os i verden uden for Danmarks grænser som en del af vores børne- og ungdomsarbejde. Børn, unge og ledere fra hele verden har gennem årene besøgt FDFere i talrige sammenhænge og mange FDFere har fundet inspiration gennem deltagelse i lejre, rejser og udvekslinger med organisationer over det meste af verden.

Det er altid spændende og berigende at opleve andre lande og kulturer. Det internationale samarbejde i FDF rummer mulighed for ikke bare at besøge andre kulturer som turist, men at komme ind bagved og opleve det personlige møde med børn, unge og ledere i udenlandske organisationer.

I mødet med det anderledes bliver vi klogere på de andre, men vi kan heller ikke undgå at se os selv og vores egne måder at gøre tingene på i et nyt lys. Det, som vi plejer at tage for givet og naturligt, fremstår pludselig mindre selvfølgeligt og man bliver altid inspireret til at prøve nye aktiviteter og metoder.

Mødet mellem mennesker er målet for FDFs internationale arbejde. Et møde med noget, der er anderledes og mere end os selv, og et internationalt møde med unge fra andre kirkelige organisationer om evangeliet om Jesus Kristus.